ZIMNÁ A LETNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

 
LETNÁ ÚDRŽBA
LETNÁ ÚDRŽBA

• Drobné opravy a vysprávky 

• Manuálne a chemické odstraňovanie trávnych výrastkov

• Zametanie a čistenie chodníkov, parkovísk a komunikácií

• Odstraňovanie žuvačiek s podláh

ZIMNÁ ÚDRŽBA
ZIMNÁ ÚDRŽBA

• Manuálne odpratávanie snehu

• Mehanické odpratávanie snehu

• Chemický posyp