ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

ÚDRŽBA ZÁHRAD A ZELENE

Vykonávame kompletné záhradnicke služby a údržbu zelene v Bratislave a okolí

ZAKLADANIE TRÁVNIKOV A PODSIEVANIE EXISTUJÚCICH TRÁVNATÝCH PLÔCH
ZAKLADANIE TRÁVNIKOV A PODSIEVANIE EXISTUJÚCICH TRÁVNATÝCH PLÔCH
VYSÁDZANIE OVOCNÝCH A OKRASNÝCH STROMOV
VYSÁDZANIE OVOCNÝCH A OKRASNÝCH STROMOV
REZ VINIČA A OVOCNÝCH AJ OKRASNÝCH STROMOV
REZ VINIČA A OVOCNÝCH AJ OKRASNÝCH STROMOV
KOSENIE KROVINOREZOM, MULČOVANIE, PREVZDUŠŇOVANIE TRÁVNIKA
KOSENIE KROVINOREZOM, MULČOVANIE, PREVZDUŠŇOVANIE TRÁVNIKA
ČISTENIE STAVEBNÝCH POZEMKOV A ZÁHRAD OD NÁLETOVÝCH DREVÍN A NEŽIADÚCEJ VEGETÁCIE
ČISTENIE STAVEBNÝCH POZEMKOV A ZÁHRAD OD NÁLETOVÝCH DREVÍN A NEŽIADÚCEJ VEGETÁCIE
MANUÁLNE A CHEMICKÉ NIČENIE NEŽIADÚCEJ VEGETÁCIE
MANUÁLNE A CHEMICKÉ NIČENIE NEŽIADÚCEJ VEGETÁCIE