KOSENIE TRÁVY 
ČISTENIE POZEMKOV

Vlastníte stavebný pozemok alebo záhradu ktorý je zanedbaný a zarastený burinou a náletovými drevinami? Tak potom sme tu pre Vás. Prídeme a vyčistíme Váš pozemok od nežiadúcej vegetácie tak že ho ani nespoznáte. Tiež Vám ponúkame kvalitné záhradnícke služby: kosenie trávy, údržbu trávnikov. 

 
KOSENIE TRÁVY
KOSENIE TRÁVY

  •  kosenie trávnika

  •  mulčovanie trávnika

  •  prevzdušňovanie trávnika  

  •  vertikutácia trávnika

  •  prihnojovanie trávnika

  •  podsievanie trávnika

  •  odburiňovanie trávnika

ČISTENIE POZEMKU
ČISTENIE POZEMKU

  •  mulčovanie

  •  kosenie trávy

  •  kosenie trávy krovinorezom

  •  chemické ničenie nežiadúcej vegetácie

  •  vypílovanie a výrub náletových drevín

  •  výrub a asanácia stromov

  •  odstraňovanie pňov

  •  odvoz a likvidácia odpadu (biomasy) 

Kosenie trávy - trávnika 

 
Základom kvalitnej starostlivosti o trávnik je okrem pravidelného polievania, aj kosenie. A to nielen z estetických dôvodov. Kosením trávnik zároveň prehusťujeme. Trávy totiž vytvárajú nové bočné výhonky, listy a odnože a tie majú možnosť lepšie sa rozvíjať, ak sú steblá trávy pravidelne skracované. Zároveň kosením potlačujeme traviny, ktoré neznášajú kosenie. Pri kosení je dôležité dodržiavanie správnej výšky trávnika. Tá závisí najmä od našich očakávaní. Iná výška je pri golfovom, iná pri futbalovom, iná pri okrasnom alebo rekreačnom trávniku. Samozrejme, pri kosení je dôležitá správna žacia výška kosačky.

Výška trávnika je veľmi dôležitá pre jeho kvalitu. Príliš nízky trávnik prepúšťa na pôdu priveľa svetla a teda aj tepla, trávnik môže zožltnúť a teda zoschnúť. Optimálna výška pomáha trávniku udržať si správnu vlhkosť a lepšie tak reguluje svoj vodný režim. Výška okrasného trávnika by sa mala pohybovať niekde v rozmedzí 3 až 5 centimetrov, rekreačný trávnik môže byť o niečo vyšší. Pre správny vývoj trávnika je dobré vždy skosiť jednu tretinu jeho výšky. Optimálne je teda kosiť trávnik pri výške 5 až 6 a maximálne 10 centimetrov. Je jasné, že pre zdravý a kvalitný trávnik je dôležitá pravidelná frekvencia jeho kosenia. Odborníci sa zhodujú, že by sme mali vytiahnuť kosačky jeden až dva razy do týždňa, v závislosti od jeho výšky, funkcie, druhu trávniku, počasia a typu podnebia.