FAKTURAČNÁ ADRESA
FAKTURAČNÁ ADRESA

Upratovanie s.r.o.
Hanulova 7
841 01 Bratislava

IČO: 46 609 733
DIČ: 2023486355

email: upratovanie.sro@gmail.com
upratovanietepovanie@gmail.com

PÍSOMNÁ ADRESA
PÍSOMNÁ ADRESA

kon.spoločnosti
Jana Onderišinová
Hanulova 7
841 01 Bratislava

e-mail: onderisinova.jana@gmail.com

KONTAKT-UPRATOVACIE SLUŽBY
KONTAKT-UPRATOVACIE SLUŽBY

Upratovanie, upratovacie služby, tepovanie,
tepovacie služby a upratovanie pre domácnosti,
firmy a správcovské spoločnosti

Kontaktná osoba:
Jana Szénási Onderišinová

mobil: +421/907801367
e-mail: jana.onderisinova@gmail.com

KONTAKT-ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY
KONTAKT-ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

Záhradnícke služby a práce, výruby a orezy stromov, kosenie trávy, čistenie pozemkov, zimná a letná údržba komunikácií, odvoz a likvidácia odpadu, prenájom kontajnérov

 Kontaktná osoba:
Michal Onderišin

mobil: +421/918253031

mobil: +421/908431280

e-mail: monderisin@gmail.com